Hüküm özetinin ilanen tebliği

Yayınlanma Tarihi :
T.C
BÜYÜKÇEKMECE11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2021/880
Karar No : 2023/797

İLAN VARAKASI

Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 05/12/2023 tarihli karar ile Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış olan eşya hakkında Hırsızlık suçundanTCK.mad.142/2-h maddesi uyarınca verilen 5 YILhapis cezası kararı tüm aramalara rağmen sanık Ahmed ve Fayza oğlu 15/01/1991 doğumlu ABDULHADİ EL FARIS’atebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR. 03/04/2024

Basın No: ILN02014889